Công Ty TNHH Viễn Thông Số Việt

Chúng tôi phấn đấu để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, hợp tác toàn diện vì lợi ích chung với các đối tác thương mại và đóng góp giá trị cho việc phát triển thị trường của các hãng công nghệ.

 

Mục tiêu

Tập trung phát triển thương hiệu của chúng tôi tại địa phương và khu vực.

Tầm nhìn

Sánh vai cùng các nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ hàng đầu.

Sơ đồ tổ chức