Chúng tôi làm gì?

Cung cấp các thiết bị viễn thông của các hãng viễn thông lớn trên thế giới như Avaya, Polycom, Fujisu, IBM.
Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp để có thể tư vấn và giúp các Doanh Nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng và ngày càng chuyên nghiệp.